تور مالزی هواپیمایی ماهان - همیشه سفر با نوید (۷ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵ ، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafarr@gmail.com
 • public hamishehsafar.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور مالزی هواپیمایی ماهان - همیشه سفر با نوید (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور مالزی هواپیمایی ماهان - همیشه سفر با نوید (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز دی 1397 تا بهمن 1397

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵ ، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafarr@gmail.com
 • public hamishehsafar.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • دی
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1397/10/211397/10/28 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/211397/10/28 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/211397/10/28 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/211397/10/28 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/211397/10/28 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/211397/10/28 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/211397/10/28 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/211397/10/28 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/211397/10/28 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/221397/10/29 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/221397/10/29 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/221397/10/29 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/221397/10/29 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/221397/10/29 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/221397/10/29 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/221397/10/29 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/221397/10/29 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/221397/10/29 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/231397/10/30 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/231397/10/30 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/231397/10/30 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/231397/10/30 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/231397/10/30 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/231397/10/30 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/231397/10/30 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/231397/10/30 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/231397/10/30 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/241397/11/01 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/241397/11/01 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/241397/11/01 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/241397/11/01 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/241397/11/01 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/241397/11/01 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/241397/11/01 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/241397/11/01 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/241397/11/01 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/251397/11/02 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/251397/11/02 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/251397/11/02 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/251397/11/02 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/251397/11/02 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/251397/11/02 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/251397/11/02 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/251397/11/02 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/251397/11/02 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/261397/11/03 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/261397/11/03 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/261397/11/03 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/261397/11/03 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/261397/11/03 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/261397/11/03 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/261397/11/03 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/261397/11/03 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/261397/11/03 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/271397/11/04 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/271397/11/04 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/271397/11/04 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/271397/11/04 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/271397/11/04 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/271397/11/04 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/271397/11/04 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/271397/11/04 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/271397/11/04 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/281397/11/05 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/281397/11/05 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/281397/11/05 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/281397/11/05 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/281397/11/05 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/281397/11/05 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/281397/11/05 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/281397/11/05 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/281397/11/05 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/291397/11/06 Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur BB 37,800,000ریال 51,900,000ریال 37,800,000ریال 31,900,000ریال 26,600,000ریال
1397/10/291397/11/06 Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur BB 42,400,000ریال 58,200,000ریال 42,400,000ریال 35,900,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/291397/11/06 Sunway Velocity Hotel Kuala Lumpur BB 45,200,000ریال 62,200,000ریال 45,200,000ریال 38,200,000ریال 27,300,000ریال
1397/10/291397/11/06 Royale Chulan Bukit Bintang BB 47,700,000ریال 66,500,000ریال 47,700,000ریال 41,400,000ریال 28,000,000ریال
1397/10/291397/11/06 Novotel Kuala Lumpur City Centre BB 53,100,000ریال 75,900,000ریال 53,100,000ریال 46,400,000ریال 28,800,000ریال
1397/10/291397/11/06 Berjaya Times Square Hotel BB 56,450,000ریال 87,100,000ریال 56,450,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/291397/11/06 Renaissance Kuala Lumpur Hotel BB 62,000,000ریال 95,200,000ریال 62,000,000ریال 54,500,000ریال 29,500,000ریال
1397/10/291397/11/06 JW Marriott Hotel Kuala Lumpur BB 82,000,000ریال 133,300,000ریال 82,000,000ریال 74,500,000ریال 30,700,000ریال
1397/10/291397/11/06 Shangri-La Hotel Kuala Lumpur BB 84,000,000ریال 137,200,000ریال 84,000,000ریال 30,700,000ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 9 روز و 8 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش