تور آنتالیا هواپیمایی اطلس جت - همیشه سفر با نوید (۶ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafar@yahoo.com
 • public hamishehsafar.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور آنتالیا هواپیمایی اطلس جت - همیشه سفر با نوید (۶ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور آنتالیا هواپیمایی اطلس جت - همیشه سفر با نوید (۶ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز مرداد 1398 تا مرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۳۵، واحد ۲
 • phone 02126703477
 • email hamishehsafar@yahoo.com
 • public hamishehsafar.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • مرداد
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/05/031398/05/09 Lara Hadrianus Hotel ALL 6,950,000 تومان 8,270,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Nazar Beach Hotel U.ALL 7,100,000 تومان 8,490,000 تومان 5,750,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Resort Imperial Sunland U.ALL 8,950,000 تومان 13,490,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Amara Prestige U.ALL 11,250,000 تومان 14,400,000 تومان 7,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Aska Lara Resort & Spa Hotel U.ALL 11,950,000 تومان 15,430,000 تومان 8,400,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Avantgarde Comfort Hotel U.ALL 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 8,680,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Titanic Deluxe ALL 14,790,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Delphin Diva Premiere U.ALL 15,090,000 تومان 20,500,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Rixos Sungate U.ALL 15,390,000 تومان 22,350,000 تومان 9,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Royal Seginus U.ALL 16,350,000 تومان 27,150,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Royal Palace U.ALL 19,500,000 تومان 27,000,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/031398/05/09 Rixos Premium Belek U.ALL 20,870,000 تومان 32,420,000 تومان 12,600,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Lara Hadrianus Hotel ALL 6,950,000 تومان 8,270,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Nazar Beach Hotel U.ALL 7,100,000 تومان 8,490,000 تومان 5,750,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Resort Imperial Sunland U.ALL 8,950,000 تومان 13,490,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Amara Prestige U.ALL 11,250,000 تومان 14,400,000 تومان 7,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Aska Lara Resort & Spa Hotel U.ALL 11,950,000 تومان 15,430,000 تومان 8,400,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Avantgarde Comfort Hotel U.ALL 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 8,680,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Titanic Deluxe ALL 14,790,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Delphin Diva Premiere U.ALL 15,090,000 تومان 20,500,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Rixos Sungate U.ALL 15,390,000 تومان 22,350,000 تومان 9,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Royal Seginus U.ALL 16,350,000 تومان 27,150,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Royal Palace U.ALL 19,500,000 تومان 27,000,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/041398/05/10 Rixos Premium Belek U.ALL 20,870,000 تومان 32,420,000 تومان 12,600,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Lara Hadrianus Hotel ALL 6,950,000 تومان 8,270,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Nazar Beach Hotel U.ALL 7,100,000 تومان 8,490,000 تومان 5,750,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Resort Imperial Sunland U.ALL 8,950,000 تومان 13,490,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Amara Prestige U.ALL 11,250,000 تومان 14,400,000 تومان 7,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Aska Lara Resort & Spa Hotel U.ALL 11,950,000 تومان 15,430,000 تومان 8,400,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Avantgarde Comfort Hotel U.ALL 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 8,680,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Titanic Deluxe ALL 14,790,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Delphin Diva Premiere U.ALL 15,090,000 تومان 20,500,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Rixos Sungate U.ALL 15,390,000 تومان 22,350,000 تومان 9,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Royal Seginus U.ALL 16,350,000 تومان 27,150,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Royal Palace U.ALL 19,500,000 تومان 27,000,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/051398/05/11 Rixos Premium Belek U.ALL 20,870,000 تومان 32,420,000 تومان 12,600,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Lara Hadrianus Hotel ALL 6,950,000 تومان 8,270,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Nazar Beach Hotel U.ALL 7,100,000 تومان 8,490,000 تومان 5,750,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Resort Imperial Sunland U.ALL 8,950,000 تومان 13,490,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Amara Prestige U.ALL 11,250,000 تومان 14,400,000 تومان 7,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Aska Lara Resort & Spa Hotel U.ALL 11,950,000 تومان 15,430,000 تومان 8,400,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Avantgarde Comfort Hotel U.ALL 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 8,680,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Titanic Deluxe ALL 14,790,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Delphin Diva Premiere U.ALL 15,090,000 تومان 20,500,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Rixos Sungate U.ALL 15,390,000 تومان 22,350,000 تومان 9,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Royal Seginus U.ALL 16,350,000 تومان 27,150,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Royal Palace U.ALL 19,500,000 تومان 27,000,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/101398/05/16 Rixos Premium Belek U.ALL 20,870,000 تومان 32,420,000 تومان 12,600,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Lara Hadrianus Hotel ALL 6,950,000 تومان 8,270,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Nazar Beach Hotel U.ALL 7,100,000 تومان 8,490,000 تومان 5,750,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Resort Imperial Sunland U.ALL 8,950,000 تومان 13,490,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Amara Prestige U.ALL 11,250,000 تومان 14,400,000 تومان 7,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Aska Lara Resort & Spa Hotel U.ALL 11,950,000 تومان 15,430,000 تومان 8,400,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Avantgarde Comfort Hotel U.ALL 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 8,680,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Titanic Deluxe ALL 14,790,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Delphin Diva Premiere U.ALL 15,090,000 تومان 20,500,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Rixos Sungate U.ALL 15,390,000 تومان 22,350,000 تومان 9,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Royal Seginus U.ALL 16,350,000 تومان 27,150,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Royal Palace U.ALL 19,500,000 تومان 27,000,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/111398/05/17 Rixos Premium Belek U.ALL 20,870,000 تومان 32,420,000 تومان 12,600,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Lara Hadrianus Hotel ALL 6,950,000 تومان 8,270,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Nazar Beach Hotel U.ALL 7,100,000 تومان 8,490,000 تومان 5,750,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Resort Imperial Sunland U.ALL 8,950,000 تومان 13,490,000 تومان 6,650,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Amara Prestige U.ALL 11,250,000 تومان 14,400,000 تومان 7,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Aska Lara Resort & Spa Hotel U.ALL 11,950,000 تومان 15,430,000 تومان 8,400,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Avantgarde Comfort Hotel U.ALL 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 8,680,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Titanic Deluxe ALL 14,790,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Delphin Diva Premiere U.ALL 15,090,000 تومان 20,500,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Rixos Sungate U.ALL 15,390,000 تومان 22,350,000 تومان 9,900,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Royal Seginus U.ALL 16,350,000 تومان 27,150,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Royal Palace U.ALL 19,500,000 تومان 27,000,000 تومان 4,490,000 تومان
1398/05/121398/05/18 Rixos Premium Belek U.ALL 20,870,000 تومان 32,420,000 تومان 12,600,000 تومان 4,490,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش