تور استانبول هواپیمایی اطلس جت - گلفام سفر (۲ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰.۰۰۰ یورو -

مدارک مورد نیاز:

کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار -

قوانین و ملزومات:

در صورت درخواست خدمات CIP مبلغ ۳۹۰.۰۰۰ تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود . درصورت درخواست پرواز شب به شب ۱۰۰ هزار تومان - پرواز صبح به ظهر ۱۰۰ هزار تومان - پرواز صبح به شب ۲۰۰ هزار تومان به نرخ های پکیج اضافه گردد. تاریخ رفت ۳۰ آبان شب ۸۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ رفت ۳۰ آبان صبح ۳۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ رفت ۱ آذر ماه ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ رفت ۲ آذر ماه ۲۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ برگشت ۲ و ۳ آذر ۲۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ برگشت ۴ آذر ۱.۰۰۰.۰۰۰تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ برگشت ۵ آذر ۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد.

اطلاعات آژانس

 • place بلوار میرداماد غربی، بعد از ساختمان پایتخت، ساختمان میرداماد، پلاک ۴۸۲ ، طبقه ۱ شرقی، واحد ۴
 • phone 02142142
 • email info@golfamsafar.com
 • public www.golfamsafar.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور استانبول هواپیمایی اطلس جت - گلفام سفر (۲ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور استانبول هواپیمایی اطلس جت - گلفام سفر (۲ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز آذر 1397 تا دی 1397

اطلاعات آژانس

 • place بلوار میرداماد غربی، بعد از ساختمان پایتخت، ساختمان میرداماد، پلاک ۴۸۲ ، طبقه ۱ شرقی، واحد ۴
 • phone 02142142
 • email info@golfamsafar.com
 • public www.golfamsafar.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • آذر
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1397/09/231397/09/25 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/231397/09/25 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/231397/09/25 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/231397/09/25 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/241397/09/26 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/241397/09/26 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/241397/09/26 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/241397/09/26 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/251397/09/27 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/251397/09/27 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/251397/09/27 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/251397/09/27 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/261397/09/28 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/261397/09/28 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/261397/09/28 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/261397/09/28 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/271397/09/29 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/271397/09/29 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/271397/09/29 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/271397/09/29 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/281397/09/30 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/281397/09/30 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/281397/09/30 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/281397/09/30 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/291397/10/01 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/291397/10/01 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/291397/10/01 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/291397/10/01 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/301397/10/02 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/301397/10/02 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/301397/10/02 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/301397/10/02 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/01 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/01 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/01 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/01 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/11 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/11 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/11 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/11 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/12 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/12 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/12 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/12 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/13 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/13 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/13 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/13 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/14 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/14 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/14 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/14 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/15 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/15 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/15 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/15 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/16 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/16 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/16 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/16 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/17 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/17 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/17 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/17 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/18 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/18 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/18 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/18 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/19 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/19 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/19 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/19 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/20 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/20 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/20 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/20 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/21 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/21 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/21 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/21 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/22 Herton Hotel BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 14دلار
1397/09/22 Hotel Grand Milan BB 14,100,000ریال + 22دلار 14,100,000ریال + 42دلار 14,100,000ریال + 16دلار
1397/09/22 White Monarch Hotel BB 14,100,000ریال + 32دلار 14,100,000ریال + 62دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال
1397/09/22 Alfa Hotel BB 14,100,000ریال + 34دلار 14,100,000ریال + 66دلار 14,100,000ریال + 20دلار 14,100,000ریال

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش