تور پوکت هواپیمایی ماهان - بهار پرستوها (۷ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با 7ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - پرینت 1 ماه آخر حساب با مهر بانک - 1 قطعه عکس رنگی 3*4 - آدرس، شغل،شماره تماس مسافر

قوانین و ملزومات:

قیمت کودک زیر ۲ سال ۹۵۰.۰۰۰ تومان است.

اطلاعات آژانس

 • place خیابان آفریقا، ضلع جنوبی چهار راه جهان کودک ، ساختمان ۲۳۹ ، واحد ۵
 • phone 02188797979
 • email bahareparastouha@gmail.com
 • public www.bahareparastouha.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور پوکت هواپیمایی ماهان - بهار پرستوها (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور پوکت هواپیمایی ماهان - بهار پرستوها (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز آبان 1397 تا آبان 1397

اطلاعات آژانس

 • place خیابان آفریقا، ضلع جنوبی چهار راه جهان کودک ، ساختمان ۲۳۹ ، واحد ۵
 • phone 02188797979
 • email bahareparastouha@gmail.com
 • public www.bahareparastouha.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • آبان
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1397/08/01 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/01 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/01 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/01 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/02 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/02 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/02 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/02 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/03 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/03 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/03 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/03 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/04 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/04 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/04 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/04 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/05 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/05 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/05 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/05 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/06 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/06 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/06 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/06 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/07 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/07 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/07 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/07 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/08 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/08 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/08 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/08 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/09 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/09 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/09 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/09 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار
1397/08/10 PJ Patong Resortel BB 32,000,000ریال + 290دلار 32,000,000ریال + 370دلار 29,000,000ریال + 280دلار 29,000,000ریال + 250دلار
1397/08/10 Andakira Hotel BB 32,000,000ریال + 350دلار 32,000,000ریال + 480دلار 29,000,000ریال + 340دلار 29,000,000ریال + 270دلار
1397/08/10 Deevana Plaza Phuket BB 32,000,000ریال + 420دلار 32,000,000ریال + 620دلار 29,000,000ریال + 400دلار 29,000,000ریال + 290دلار
1397/08/10 Duangjitt Resort and Spa BB 32,000,000ریال + 450دلار 32,000,000ریال + 690دلار 29,000,000ریال + 430دلار 29,000,000ریال + 310دلار

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش