راهنمای داراب

در سفر به داراب، از کجا دیدن کنیم؟

نویسنده : محبوبه حسنی

داراب، یکی از زیباترین شهرهای استان فارس و از مناطق گردشگری محبوب در ایران است. در سفر به این شهر زیبای باستانی، همراه کجارو باشید.

شهر باستانی دارابگرد؛ یادگاری از آبادانی‌های داریوش کبیر

نویسنده : عماد جعفری

دارابگرد، شهری باستانی که بر مبنای داستان‌های اساطیری ایران توسط داراب نوه اسفندیار رو به آبادانی رفت و مورخین آن را از آبادانی‌های داریوش کبیر دانستند، تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را به چشم خود دیده است. با کجارو همراه باشید تا از دارابگرد، اولین پایتخت امپراتوری کهن ساسانیان بیشتر بخوانیم.

تبلیغات