۷ هزار ساله

هفته آینده از زن ۷هزار ساله تهران، در موزه ملی بازدید کنید

نویسنده : مینا داودی

اسکلت بانوی هفت هزار ساله هفته‌ی آینده در بخش پیش از تاریخ موزه‌ی ملی ایران به نمایش درمی‌آید.

انتقال اسکلت بانوی ۷ هزار ساله به موزه ملی ایران

نویسنده : تیم کجارو

رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی از انتقال اسکلت بانوی ۷ هزار ساله کشف شده در خیابان مولوی به موزه ملی ایران خبر داد و به گفته این اسکلت در بخش پیش از تاریخ موزه ملی آرام گرفت.

تبلیغات