گنجنامه

گنجنامه، مهم ترین منبع در خصوص اطلاعات بناهای تاریخی کشور

نویسنده : تیم کجارو

گنجنامه مهم‌ترین سند مکتوب در خصوص معرفی بناها و مجموعه‌های تاریخی کشور است.

مجموعه ی تفریحی تاریخی گنجنامه همدان، تلفیقی از تاریخ و طبیعت بکر

نویسنده : حمیده کریمی

گنجنامه یکی از جاذبه‌های گردشگری همدان است یک مجموعه‌ی تفریحی، تاریخی و طبیعی که قطعا در سفر به همدان نباید دیدنش را از دست بدهید.

تبلیغات