پاسارگاد کجاست؟

نویسنده : محبوبه رستمی

پاسارگاد در روز هفتم آبان ماه هر سال محلی برای تجمع جوانان این مرز بوم به منظور گرامی‌داشت سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل است و در اصطلاح «روز کوروش» نامیده می‌شود.

سازه حفاظتی دو درگاه کاخ اختصاصی کوروش نصب می شود

نویسنده : تیم کجارو

سازه‌ حفاظتی روی ورودی و دو درگاه کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد با همکاری هیئت مشترکی از کارشناسان مرمت ایران و مرکز عالی حفاظت و مرمت رم، تا پاییز امسال نصب می‌شود.

آغاز همكاری مشترک هیئت ایتالیایی و ایرانی در پاسارگاد

نویسنده : تیم کجارو

فصل جدید همكاری‌های هیئت ایرانی و ایتالیایی با بررسی پوشش سقف ۲ درگاه كاخ اختصاصی كوروش در مجموعه جهانی پاسارگاد آغازشده است.

عملیات مشترک مرمت هیئت ایتالیایی و ایرانی در پاسارگاد

نویسنده : تیم کجارو

عملیات حفاظت در کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد با همکاری مشترک هیات ایتالیایی و ایرانی در حال انجام است و در این راستا تاکنون بخشی از ستون‌های این کاخ نیز مورد مرمت قرار گرفته اند.

تبلیغات