پیرانشهر

با آبگیری سد سیلوه آثار تاریخی دوران اشکانی غرق خواهد شد

نویسنده : تیم کجارو

آبگیری سد «سیلوه» در پیرانشهر واقع در آذربایجان غربی، که هنوز عملیات نجات‌بخشی باستان‌شناسی در آن صورت نگرفته است، در روزهای آینده آثار عصر مفرغ و دوره اشکانی را غرق می‌کند.