پخت نان‌های تخت

پرونده چند ملیتی نوروز ثبت جهانی می‌‎‌شود.

نویسنده : تیم کجارو

پرونده چند ملیتی نوروز و پرونده فرهنگ پخت نان‌های تخت سال ۲۰۱۶ با عضویت ۵ کشور در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت جهانی می‌‎‌شوند

تبلیغات