ورود سامانه جدید بارشی

پیش بینی هوای روزهای پیش رو و هشدار به رانندگان

نویسنده : تیم کجارو

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور، از ادامه بارش برف در پایتخت خبر داد.

سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه وارد کشور می‌شود

نویسنده : تیم کجارو

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، با شدت کمتر نسبت به امروز خبر داد.

سامانه بارشی جدید از یکشنبه وارد کشور می‌شود

نویسنده : تیم کجارو

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز یکشنبه هفته جاری خبر داد.

سامانه بارشی جدید از شنبه وارد کشور می‌شود

نویسنده : تیم کجارو

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از روز شنبه به کشور خبر داد.

سامانه جدید بارشی از پنجشنبه وارد کشور می‌شود

نویسنده : تیم کجارو

احد وظیفه، مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه امروز سامانه بارشی از کشور خارج خواهد شد، خبر  از ورود سامانه جدید بارشی از بعدازظهر روز پنج‌شنبه داد