مهدی اخوان ثالث

آرامگاه فردوسی؛ الهام گرفته از آرامگاه کوروش کبیر

نویسنده : حمیده کریمی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، شاعر نامی ایران و سراینده‌ی شاهنامه است. فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند. شاهنامه، چه از حیث حفظ روایات کهن ملی و چه نگهبانی زبان فارسی دری، گرانبها‌ترین متن تاریخ زبان فارسی است و آن را قرآن عجم نام نهاده‌اند. آرامگاه این شاعر نامی در شهر توس در استان خراسان رضوی واقع است. برای آشنایی بیشتر با بنای این آرامگاه با کجارو همراه باشید.