مسجد جامع اصفهان

مطالعه یونسکو بر روی مسجد جامع اصفهان و تحرکات پیرامون آن

نویسنده : سیامک احدی

مشاور سازمان یونسکو از یک سال پیش در حال مطالعه بر روی مسجد جامع و تحرکات پیرامون آن است.

اتمام عملیات مرمت بخش شمالی بام مسجد جامع اصفهان

نویسنده : تیم کجارو

به گفته مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان  عملیات مرمت و ساماندهی بخش شمالی بام بنای ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان به اتمام رسیده است.