قصر توپکاپی

قصر توپکاپی ؛ آیینه‌ی تمام نمای عصر حکومت عثمانی

نویسنده : سعیده واقعی

بخش عمده و مهم تاریخ شهر استانبول با نام قسطنطنیه گره خورده است، شهری که می‌توانید شاهد سرگذشت امپراطوری عثمانی در آن باشید. قصر توپکاپی، مرکز حکومت و زندگی سلاطین عثمانی، خانه‌ی هزار داستان از چهارصد سال زندگی این امپراطوری بوده در شهر استانبول واقع شده است.

گزارش رئیس اسبق موزه توپکاپی ترکیه از جاذبه های گردشگری و فرهنگی ایران

نویسنده : تیم کجارو

رئیس اسبق موزه توپکاپی ترکیه در گزارشی از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی ایران که در روزنامه‌ی حریت این کشور منتشر شده، نوشته است که زیبایی در ایران به یک قانون عمومی بدل شده و هیچ‌کس نمی‌تواند در نیم‌رخ شهرهای تاریخی این کشور، تغییری ایجاد کند.

تبلیغات