غار جهنم

بهشتی در دل «جهنم»

نویسنده : تیم کجارو

۸۵ کیلومتری زمین‌های تفت دیده‌ی «عشق‌آباد»، چاهی به عمق ۵۰ متر شناسایی شده که تا همین چند ماه پیش، کمتر شخصی دلِ شیر داشت به آن نفوذ کند، تا این‌که سرانجام پای چند غارنورد به درون چاه باز و بهشتی در دل «جهنم» کشف شد.

سایه تهدید فعالیت‌های معدنی بر سر غار جهنم

نویسنده : تیم کجارو

کارشناسان فنی انجمن غارشناسی کشور، سرایان و بیرجند برای بررسی ساختار و متراژ غار «جهنم» روستای طاق رفته و اعلام کردند که فعالیت‌های معدن در حریم این غار موجب تخریب آن می‌شود.

تبلیغات