معنی ضرب المثل فارسی؛ کلاه گذاشتن

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل کلاه گذاشتن، به زمان‌های قدیم باز می‌گردد و این برگرفته از نوعی مجازات بوده که برای افراد گناهکار در نظر گرفته می‌شد. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ چند مرده حلاجی

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل چند مرده حلاجی، به زمان‌های قدیم باز می‌گردد و در مورد مردی به اسم حسین‌ بن حلاج منصوری یکی از عالمان و عرفای شهر بغداد بوده است. در خواندن این داستان با کجارو همراه باشید.

ضرب المثل های فارسی؛ چنته اش خالی شد

نویسنده : محمد مهدی حسنی

آیا تا کنون شنیده‌اید که می‌گویند طرف چنته‌اش خالی شد؟ چگونگی به وجود آمدن این ضرب‌المثل به زمان‌های خیلی قدیم بازمی‌گردد و مربوط به فردی عالم و شاعر به اسم جامی است که در آن زمان‌ها از شهرت بالایی برخوردار بود. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ کره را روغن کردی

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل کره را روغن کردی، به زمان‌های دور باز می‌گردد و در مورد فرمانروای ظالمی است که در دهکده‌ای حکومت می‌کند. برای خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ گربه تنبل را موش طبابت می كند

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل «گربه تنبل را موش طبابت می‌كند»، به دوران گذشته باز می‌گردد و در مورد پیر زنی تنها است که در خانه‌ی خود با دو گربه زندگی می‌کند. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ چوبکاری نفرمایید

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل چوبکاری نفرمایید، پیشینه‌ای کهن دارد و از نوعی مجازات به نام چوبکاری گرفته شده است. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ چوب در آستین کردن

نویسنده : محمد مهدی حسنی

در این سری از معانی ضرب المثل‌ها می‌خواهیم به ضرب‌المثل «چوب در آستین کردن»، اشاره کنیم که به زمان‌های قدیم باز می‌گردد. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ حرف مفت می زند

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل حرف مفت می‌زند، به زمان فرمانروایی ناصرالدین شاه باز می‌گردد که تلگراف‌خانه به وجود آمد. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ کلاهش پس معرکه است

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل کلاهش پس معرکه‌ است، به سال‌های قدیم بازمی‌گردد و اشاره به درویشان و شعبده بازانی دارد که بر سر چهار راه‌ها به شعبده‌بازی و اجرای حرکات زیبا می‌پرداختند. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ لقمه گلوگیر

نویسنده : محمد مهدی حسنی

ضرب‌المثل لقمه گلوگیر، به دوران قدیم بازمی‌گردد و مربوط به مردی به نام حارث است که در عصر خود یکی از عالمان و اندیشمندان معروف بغداد بوده است. در خواندن این داستان با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ کینه شتری

نویسنده : محمد مهدی حسنی

انسان‌ها به ناخواسته اشتباهات و گناهانی از روی نادانی انجام می‌دهند که می‌توان آن‌ها را بخشید و فرصت جبران داد، ولی افرادی وجود دارند که آنقدر سنگدل و کینه توز هستند که روز به روز شعله‌ی انتقام را در خود زیاد می‌کنند تا در فرصتی مناسب زهرشان را بریزند. این افراد در کینه‌توزی آنقدر بیرحم هستند که کینه‌شان به کینه‌شتری معروف است. در خواندن این مقاله با کجارو همراه باشید.

معنی ضرب المثل فارسی؛ لقمان را حکمت آموختن

نویسنده : محمد مهدی حسنی

لقمان در تاریخ ادب فارسی چهره بسیار شناخته شده‌ای است و ضرب‌المثل‌های بسیاری در مورد او به وجود آمده است. با کجارو همراه باشید تا در مورد ضرب‌المثل «لقمان را حکمت آموختن» بیشتر بخوانیم و بدانیم.

معنی ضرب المثل فارسی؛ گنج قارون دارد

نویسنده : محمد مهدی حسنی

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند «طرف گنج قارون دارد». آیا در مورد این ضرب‌المثل چیزی می‌دانید؟ اگر جوابتان منفی است با ما همراه باشید تا در مورد تاریخچه این ضرب‌المثل بیشتر بدانیم.

صفحه ۲ از ۷
تبلیغات