شرایط ناسالم

آلودگی هوای تهران عمق دید را هفتاد درصد کاهش داده

نویسنده : تیم کجارو

کیفیت هوای تهران از اوایل هفته جاری از شرایط سالم خارج شده و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفته است.

افت کیفیت هوای تهران در ۴۰ ساعت؛ وضعیت به شرایط ناسالم رسید

نویسنده : تیم کجارو

تغییر شاخص کیفیت هوای شهر تهران رکورد زد و در فاصله ۴۰ ساعت هوای پایتخت از شرایط پاک در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت وغلظت ذرات معلق کوچکتر از دوو نیم میکرون دو برابرحد سلامت افزایش یافت. بررسی شاخص کیفیت هوا در هفته گذشته به دلیل شرایط وارونگی و کاهش دما و استقرار شرایط پایدار در کمتر از دو روز شاخص کیفیت هوا افزایش یافته و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.

تبلیغات