سرباز خانه

انتقال سربازان از اين پس با ناوگان ريلی

نویسنده : تیم کجارو

به گفته‌ی فرمانده‌ی نيروی زمينی ارتش جمهوری اسلامی ايران با توجه به حادثه‌ای كه برای سربازان پادگان صفر ۵ كرمان رخ داد، تلاش می‌شود كه تكيه‌ی سيستم ترابری نيروها را بر ظرفيت ريلی قرار دهيم.

کشف سربازخانه دوره ساسانی در حصار دیوار گرگان

نویسنده : تیم کجارو

بقایای سربازخانه دوره ساسانی با ابعاد بیش از ۱۶ متر مربع در کاوش قلعه شماره ۲ دیوار بزرگ گرگان کشف شد.

تبلیغات