دوره مفرغ

اشیای تاریخی دوره مفرغ در محوطه سد سیمره کشف شد

نویسنده : تیم کجارو

اشیای تاریخی حاصل از کاوش‌های نجات‌بخشی سد سیمره به اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تحویل شد.

شناسایی آثاری از دوره مفرغ در مسیر حوضه آبریز رودخانه اترک

نویسنده : تیم کجارو

آثار و محوطه‌هایی از دوره‌های مفرغ ، آهن ،تاریخی و اسلامی در حوضه آبریز رودخانه اترک به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های فرهنگی شمال شرق ایران شناسایی شد.

تبلیغات