خواف

مدرسه غیاثیه خرگرد؛ آخرین بنای باعظمت دوران تیموری ایران

نویسنده : آزاده یوسف نژاد

مدرسه غیاثیه خرگرد از مدارس ۴ ایوانی و بسیار زیبای دوره شاهرخ تیموری است که محل تجمع دانشمندان و بزرگان ایران زمین بوده است.

برگزاری تور خواف گردی برای خانواده های مشهدی

نویسنده : فرناز رهبران رنجبر

تور دو روزه خواف‌گردی برای تعدادی از خانوادهای مشهدی برگزار شد.

آسبادهای خواف برای ثبت جهانی مستندنگاری می‌شوند

نویسنده : نیکی قره گوزلویان

آسبادهای نشتیفان خواف برای ثبت جهانی، مستندنگاری و نقشه‌برداری می‌شوند.

دیدنی های خواف؛ مهد موسیقی سنتی ایران

نویسنده : شیدا خرمشاهی

در سفر به خواف، بازدید از مساجد، اماکن مذهبی و عمارت های زیبا را نباید از دست دهید.