تپه باستانی

تپه حسنلو نقده؛ سکونتگاهی به قدمت تاریخ

نویسنده : پویا جوانمرد

تپه باستانی حسنلو یکی از مهم‌ترین میراث تاریخی استان آذربایجان غربی است که یادگارهای زیادی از چند هزار سال از تاریخ این منطقه را در خود جای داده است.