تخصیص اعتبار

آتش عدم تخصیص اعتبارات لازم بر جان جنگل‌های گلستان

نویسنده : تیم کجارو

جنگل‌های گلستان هر ساله و حتی در زمستان دچار حریق می‌شوند و این در حالی است که معضل کمبود امکانات و تجهیزات، گریبان استان را رها نمی‌کند و اعتبارات این حوزه همچنان روی کاغذ مانده است.

تخصیص ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار به حوزه گردشگری خراسان شمالی

نویسنده : تیم کجارو

محمد سویدانلویی،  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از تخصیص۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه گردشگری این استان خبر داد.

تبلیغات