تاریخ سفر

تاریخ سفر: از قدم زدن روی ماه تا گشودن پنجره‌های دهکده جهانی

نویسنده : حمیده کریمی

سفر به فراسوی کره خاکی و آینده‌ی سفر و گردشگری را در آخرین قسمت از مقالات تاریخ سفر بررسی می‌کنیم.

تاریخ سفر: از ساخت کشتی بخار تا سفر به قطب شمال و جنوب

نویسنده : حمیده کریمی

تاریخ سفر با ساخت کشتی‌های بخار تحولی دوباره یافت و بشر به دنبال کشف ناشناخته‌های بیشتر تا قطب شمال و جنوب سفر کرد.

تاریخ سفر: از کشف قاره آمریکا تا اولین آژانس گردشگری دنیا

نویسنده : حمیده کریمی

از کشف قاره آمریکا تا شکل‌گیری اولین آژانس گردشگری دنیا در این بخش از تاریخ سفر خواهیم گفت. با کجارو همراه باشید.

تاریخ سفر: از عصر طلایی اسلام تا کشف دنیای جدید

نویسنده : حمیده کریمی

در سری مقالات تاریخ سفر، تاریخچه‌ی گشت و گذار انسان در زمین را بررسی می‌کنیم. با کجارو همراه باشید.

تاریخ سفر: از جستجوی راز جاودانگی تا نبردهای خونین وایکینگ‌‌ها

نویسنده : حمیده کریمی

در سری مقالات تاریخ سفر، گذشته‌ی پر فراز و نشیب سفر و مهاجرت به گوشه و کنار دنیا را بررسی می‌کنیم. با کجارو همراه باشید.

تاریخ سفر: از مهاجرت انسان راست قامت تا ترسیم نقشه دنیای قدیم

نویسنده : حمیده کریمی

در سری مقالات تاریخ سفر، گذشته‌ی پر فراز و نشیب سفر و مهاجرت به گوشه و کنار دنیا را بررسی می‌کنیم. با کجارو همراه باشید.

تبلیغات