اکو موزه

ورود موزه داران عضو اکو در روز جهانی موزه به ایران

نویسنده : زهرا آذرنیوش

مدیرکل امور موزه‌ها از حضور مدیران ملی موزه‌های کشورهای همسایه و اعضای اکو در ایران در روز جهانی موزه خبر داد.

جنگل‌های هیرکانی؛ قدیمی‌ترین جنگل‌های دنیا در ایران

نویسنده : نیکی قره گوزلویان

جنگل‌های هیرکانی یا قدیمی‌ترین جنگل‌های دنیا در ایران، نامزد شده‌اند تا به عنوان دومین میراث طبیعی جهانی ایران در یونسکو به ثبت برسند.

اکوموزه فلادن، موزه ای بینامرزی در اسکاتلند و انگلیس

نویسنده : فاطمه رشیدی

«اکوموزه‌ فلادن» اولین اکوموزه در انگلستان و اولین اکوموزه‌ی میان‌مرزی در بریتانیای کبیر است که روایتگر نبرد «فلادن» میان بریتانیا و اسکاتلند است.

اکو موزه، همزیستی انسان و طبیعت

نویسنده : فاطمه رشیدی

اکوموزه توصیف‌گر رابطه‌ی انسان و طبیعت است و انسان را در محیط طبیعی پیرامونش قرار می‌دهد. جایی است که طبیعت را در ذات سرکش خود و در عین حال در همسویی‌اش با رسوم و صنایع جامعه به تصویر می‌کشد.

تبلیغات