اکو موزه

اکوموزه فلادن، موزه ای بینامرزی در اسکاتلند و انگلیس

نویسنده : فاطمه رشیدی

«اکوموزه‌ فلادن» اولین اکوموزه در انگلستان و اولین اکوموزه‌ی میان‌مرزی در بریتانیای کبیر است که روایتگر نبرد «فلادن» میان بریتانیا و اسکاتلند است.

اکو موزه، همزیستی انسان و طبیعت

نویسنده : فاطمه رشیدی

اکوموزه توصیف‌گر رابطه‌ی انسان و طبیعت است و انسان را در محیط طبیعی پیرامونش قرار می‌دهد. جایی است که طبیعت را در ذات سرکش خود و در عین حال در همسویی‌اش با رسوم و صنایع جامعه به تصویر می‌کشد.