اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، منطقه ۱۱، انتهای دانشجو ۱۶


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call