اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان سمنان، دامغان، کیلومتر یک جاده دامغان- شاهرود


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call