اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، خیابان هزار جریب، روبروی كوی امام جعفر صادق

email

info@baameshahr.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call