اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، خیابان هزار جریب، روبروی كوی امام جعفر صادق


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call