اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان هرمزگان، قشم، نخل زرین، خیابان پیام


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call