اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان معلم، نبش معلم ۲۹

email

abolabolabol6445@gmail.com


local_atm رده قیمت

access_time ساعات کار
امروز رستوران باز است
keyboard_arrow_down
directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call