اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، مرادآباد، بلوار سیمون بولیوار


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call