اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، سیمون بولیوار، خیابان آبشار، خیابان صحرا


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call