اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، نرسیده به میدان درکه، خیابان موسوی مطلق


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call