اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، مجیدیه، استاد حسن بنا، روبروی اداره پست، بغل مسجد الرسول


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call