اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، ازگل، کنار‌گذر ارتش، بلوار نیروی زمینی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call