اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، وکیل اباد ۳۰، بلوار حافظ، بین حافظ ۲ و ۴


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call