اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، جاده طرقبه، امام رضا ١٧


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call