اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، جنب درب غربی استاديوم آزادی، هتل المپیک


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call