اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، خیابان آذر، حدفاصل خیابان شیخ بهایی و طالقانی(خیابان خلجا)، نبش بن بست فرمان آرا


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call