اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار خیام، خیابان دستغیب، دستغیب ۳۸، فرهاد ۲۵


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call