اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، بین میدان تلویزیون و میدان پارک ملت، حاشیه شهرک نوفل لوشاتو


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call