اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، بین میدان تلویزیون و میدان پارک ملت، حاشیه شهرک نوفل لوشاتو

email

info@moeindarbari.org


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call