اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان‌، اصفهان، خیابان مشتاق، اول خیابان ابوالحسنی اصفهانی، مابین کوچه ۲۷ و ۲۹

email

mahoniafastfood@gmail.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call