اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، میدان قدس، ابتدای خیابان سروش

email

taslimi.javan@yahoo.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call