اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان سی تیر (قوام)


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call