رستوران ته چین بار (فودکورت راه چوبی)

5
1 رای

اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، چهارراه جهان کودک به سمت اتوبان حقانی، بلوار شهیدی (دیدار جنوبی)، انتهای بلوار، فودکورت راه چوبی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call