اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان کرمان، کرمان، بلوار جمهوری. بین والفجر جنوبی و چهارراه امام جمعه


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call