اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان‌، اصفهان، خیابان کاوه، پل ۲۵ آذر و پل چمران، روبروی تقاطع دوم

email

info@sarashpaz.org


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call