اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان شهید مدنی، خیابان حیدری، پلاک ۲، پیتزا بهرام


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call