اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان زنجان، زنجان، میدان قائم، خیابان سرداران شهید، نرسیده به فلکه دادسرا


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call