اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، نبش وکیل آباد ۲۸، حد فاصل حافظ و هفت تیر


local_atm رده قیمت

access_time ساعات کار
امروز رستوران باز است
keyboard_arrow_down
directions مسیر یابی
call