اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، خیابان بنیاد مستضعفین


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call